Nøkler Hvis du har mistet nøkkel til leiligheten, kan ny nøkkel bestilles hos Borettslagets kontor.. Det er også mulig å bygge om låsen. Ta kontakt med borettslaget om du mener det er nødvendig. Ombygging av lås bekostes av andelseier.
 
Vi har registrert at noen andelseiere har byttet til låser som ligger utenfor vårt låsesystem. Vi gjør oppmerksom på at når det av en eller annen grunn er nødvendig å skifte ut låser, så må borettslagets låsesystem benyttes. Dette for at vi ved vannlekkasjer, brann o.l. skal ha mulighet til å låse oss inn i leiligheten. Er det montert ekstralås i leiligheten, skal 1 stk nøkkel leveres borettslaget slik at vi er sikret adgang til leiligheten.