Antenner:

Det er ikke tillatt å fastmontere parabolantenner eller lignende. Dette ble enstemmig vedtatt på generalforsamling 30.5.95. Antenner som til tross for dette blir skrudd opp, vil bli demontert for eiers regning og risiko. Det er imidlertid tillatt å sette parabolantenne på gulvet på balkongen, hvis denne ikke er til sjenanse for naboene. Det skal avklares med styret før oppsetting. Parabolantennen må ikke skrues fast til gulvet.
 
Det elektriske anlegget: 

Leilighetene har kun mulighet for elektrisk oppvarming.
1. Feil som oppstår fra og med sikringsskapet og inn til leiligheten er andelseiers ansvar.
2. Nøkler til sikringsskapene er standardnøkler, og fåes kjøpt hos de fleste jernvareforretninger.

  Image