Andelseier må erklærer seg forpliktet til å overholde følgende regler for dyrehold, som ble enstemmig vedtatt på generalforsamling 3.5.1995. Dette gjøres ved å fylle ut og sende inn et skjema for registrering av husdyr. Dette skjemaet kan du finne her.

1. Det er ikke tillatt å lufte/leie husdyr på områder bestemt som lekeplass for barn.


2. Husdyr skal på borettslagets område alltid være under full kontroll, og det er alltid dyreeierens ansvar enten det føres av voksne eller barn. Dyret skal føres fysisk i bånd.


3. Hvis dyret gjør seg rent på borettslagets område, plikter dyrets fører å fjerne ekskrementene omgående. Kattesand og annet avfall fra dyr pakkes godt inn og kastes i avfallscontaineren.


4. Dyret skal ikke påføre personer eller eiendom i borettslaget skade. I motsatt fall er dyreeieren ansvarlig og erstatningspliktig for den påførte skade.


5. Skulle dyreholdet forårsake berettigede klager om at dyret sjenerer naboer/øvrige beboere ved bråk, lukt, aggressivitet eller annen måte(f.eks. ved å forårsake allergiske reaksjoner), plikter dyrets eier straks å fjerne dyret fra sin leilighet om en minnelig ordning med  klageren ikke oppnås. I tvilstilfelle avgjør borettslagets styre etter forhandlinger med partene, hvorvidt en klage er berettiget.