En håndverksdag i Revegården, Midteggen grendehus (Saupstadringen 57C).

 

En introduksjon av

...

 

Det er funnet en gullring på lekeplassen/tunet på Trøa i dag, 2. mai. Ta kontakt med

...


Det vil igjen bli utdelt lokalfondsmidler for å utvide og videreutvikle lokalsamfunnsarbeid på

...

Endelig er nye websider på plass for Midteggen borettslag. I tillegg til nytt design, er det også

...

 

Til beboerne - Saupstad, 30.4.2008

 

BUSSTUR TIL FOSEN - RÅKVÅG

 

Midteggen Borettslag vil også i år tilby

...