Etter et flott tips fra en av våre beboere om at styret kunne informere litt om hva som planlegges/drøftes/vedtas på styremøtene, har vi bestemt at vi skal prøve å legge ut en liten oppsummering av dette på hjemmesiden vår etter hvert styremøte. Håper dette vil få en positiv effekt og at enda flere engasjerer seg for et godt bomiljø.
 
Dette er en kort oppsummering av hva som er drøftet/bestemt på styremøtet 02.06.20
 
Vi har vedtatt at det skal settes opp en ekstra lysmast på parkeringsplassen ved Egga-tunet. Dette for å få en mer opplyst og komfortabel parkeringsplass.
 
Det skal også settes nye kantsteiner og asfalteres på parkeringsplassen og i rundkjøringen mellom Lia, Trekanten og Prærien. Dette hatt vært budsjettert i flere år, men kommer først i gang nå. Dette vet vi mange gleder seg til!
Det er også etterspurt en pris på asfaltering og ny kantstein i rundkjøringen utenfor Høyvåg.
 
Vi har vært på en liten befaring i Egga og der ser vi at det er behov for å plante litt gress noen steder etter en hard vinter. Dette vil utføres snarlig.
 
Styret planlegger en grillplass i borettslaget, med intensjon om at dette vil bli et samlepunkt. Dette er fortsatt i planleggingsfasen og vi jobber med å hente inn priser på hva dette vil koste.
Vår intensjon er at beboerne har flotte muligheter for og møtes og bygge relasjoner, på tvers av alder og bakgrunn.
 
Mvh styret.