I møte behandlet styret 2 saker innsendt fra andelseiere og 2 klager.

Øvrige saker:

  • Endringer i borettslagets rutiner for avfallshåndtering ble vedtatt.
  • Det skal etableres skiltet p-område ved Egga og Trøa for ladende elbil. Fra før er dette etablert ved Høyvåg og Prærien/Lia.
  • Det skal bygges 1 mindre teknisk rom i alle våre p-anlegg. Dette for å øke sikkerheten rundt infrastruktur som kameraovervåking etc.
  • Øvrige orienteringssaker fra drift.