I møte behandlet styret godkjenning av 3 nye andelseiere. Det ble behandlet 3 forespørsler fra andelseiere og 1 klage.

Øvrige behandlede saker:

  • Konstituering av det nye styret. Aud Bjørkum Hansen ble valgt som nestleder
  • Utemøbler
    Som en følge av blant annet den pågående oppryddingen og merkingen av plasser for mc/moped, dekk ol. er det ikke plass for lagring av utemøbler inne vinters tid. Som en følge av dette har en del bord og benker med tett overflatebehandling blitt «stygge». Drift vil kommende vinter ta en gjennomgang av disse møblene og oppgradere disse slik at de tåler helårsbruk utendørs.

Oppgraderingen av verksted er fullført, og smøregrava er gjenåpnet og tilgjengelig for alle andelseiere.