Vi skal pusse opp navneskiltene som står ved inngangene til hvert tun. Stålkonstruksjonen som holder skiltene skal få seg et strøk maling samt at skiltene skal byttes ut med nye.
 
Vi mottar flere og flere henvendelser på El-bil lading og dette synes styret er veldig positivt.
Rett framgangsmåte er å informere borettslaget om at man ønsker lading, kontakte vår samarbeidspartner innen elektro (Aalmo elektro as) slik at lader blir riktig montert og at man får en lader som støtter borettslagets el-anlegg.
 
På neste styremøte skal vi gjennomgå budsjettet for neste år og dette ser styret fram til.
 
Mvh Styret.