Kontoret er betjent igjen fra mandag uke 5 om ikke corona-situasjonen endrer seg.
Det vil også bli satt ut containere til søppeltømming fra samme uke.

Neste styremøte skal det avholdes møter med forskjellige aktører som skal legge fram sine løsninger på lademuligheter til borettslaget.

Mvh Styret