Vi har gått noen runder i oppgangene i borettslaget og ser at det er en del rask i fellesarealene i kjellerne. Vi kommer derfor, i samarbeid med vaktmesterne, til å sette av en uke på nyåret for felles rydding av oppgangene i hele borettslaget på nyåret. Dette er for å minimere brannrisiko samt at fellesarealene skal se mye hyggeligere ut. Driftsleder sender ut informasjon nærmere planlagt gjennomføring.

Det skal også utføres stikkprøver vedrørende dreneringsproblemer i Midteggen 10 og Saupstadringen 69. Det vil derfor bli noe gravearbeid i den forbindelse. Beboer vil få beskjed før oppstart.

Vi ønsker alle beboere en riktig god jul og et godt nyttår!?

Mvh Styret.