Det blir sendt klage til Trondheim Kommune ang vedlikeholdet av den kommunale veien ned Midteggen. I denne klagen vil vi påpeke dårlig vedlikehold av de mange hullene i asfalten langs denne veien. Driftsavdelingen vurderer å sette i verk midlertidige tiltak.

Vi har fått forespørsel fra Posten om etablering av pakkeboks i Midteggen borettslag og dette er noe vi takker ja til. Dette vil være et fint supplement til den vi allerede har fra PostNord.

Mvh Styret!