Det ble avholdt styremøte den 1. november
Foruten standard saker ble det gjort forberedende arbeide til budsjett 2023.

Det ble avholdt beboermøte den 1. november kl. 18.00 I Revegården
Vi hadde besøk og presentasjon av Ohmia Charging og Trondheim Bilkollektiv. Dessverre er oppkoblingen på utelading ved Prærien/Lia enda ikke utført. Alt av utstyr er på plass, men oppkobling fra Tensio sin side er ikke enda utført.
Vårt nye tilbud med lånebil som står fast her på Midteggen, kan du lese mere om på https://trondheim-bilkollektiv.no/.
Styret og drift orienterte videre om utførte arbeider i 2022, og planer og aktiviteter for 2023.
Grøtfesten blir i år 6. desember!

Det ble avholdt styremøte for godkjenning av budsjett for 2023 den 3. november
Det blir ikke noen husleieøkning hos oss i år, men kostnaden på Elektronisk kommunikasjon – kabel-tv og internett går opp med kr. 108,- pr. mnd. for alle andelseiere.

Her er eksempler på de største planlagte investeringene/oppgraderingene for 2023 (listen er ikke uttømmende):

 1. Rørfornying 7 hovedstammer
 2. Vedlikehold VA i 474 leiligheter
 3. Sette ny kantstein p-Høyvåg og utvidelse masselager drift
 4. tvidelse parkering ved vaktmestergarasje
 5. Oppussing hall Revegården
 6. Frontmontert fræs til Wille
 7. 2 stk. nye tilhengere
 8. Varmepumper Revegården (ENØK-tiltak)
 9. Utbedring garasjegulv garasjeanlegg (område ved port)
 10. Maling av underside luftebalkonger
 11. Nye bord og tralle til Revegården'
 12. Fortsette utbytting av sikringsskap fellesområder

Alle dører i de 9 garasjenedgangene får også nye dører og dørautomatikk. I tillegg oppgraderes lys inne i trapperommene.

For styret,
Frank Arne Hammer,
Driftsleder.