Styret hadde en gjennomgang av foreløpig årsresultat for 2022. Så langt ligger dette godt innenfor det satte budsjettet.
Ny renholdsleverandør for MBL blir fra 1. mars Multi Renhold AS. Mere info om dette kommer i årets første nyhetsbrev i uke 5.
Årets busstur for pensjonister og trygdede går i år til Den Gyldne Omvei. Datoen for turen er 21. juni. Info om påmelding kommer.
Nye regler for renovasjon fører til mindre endringer for avfallshåndtering fra blant annet Revegården. I den grad dette gjelder andelseierne vil informasjon komme pr. nyhetsbrev.
Borettslaget har innfridd 1 av sine 3 lån pr. 31.12.2022.
Avtalen om innlåsingsassistanse fra Avarn Security er fornyet og ny info blir hengt opp på infotavlene. Samtidig blir alle oppgangsdører merket med tlf. nr. til Avarn.
Drift startet bruken av vårt nye FDV-system ved årsskiftet. Implementeringen skjer gradvis gjennom året. Så langt svarer dette til våre forventninger med tanke på oversikt, dokumentasjon og effektiv drift av og for borettslaget.

Mvh Styret