I møte behandlet styret standard saker som godkjenning av nye andelseiere (2. stk.), en søknad om bruksoverlating og 2 saker innsendt fra andelseiere. Budsjett for 2024 ble sluttbehandlet.

Inntekter/husleie
Fra 01.01.2024 øker husleien med 3,5 %. Leie av garasjeplass går opp med 10 % pr. plass.
Fra 01.01.2024 tas det inn en økning på kr. 21,- pr. mnd. på tv og internett. Dette er en økning som kom i mars. 2023. Fra 01.03.2024 økes samme post med kr. 39,- pr. mnd.

Løpende vedlikehold
Det er budsjettert med kr. 1,9 millioner for løpende vedlikehold av bygninger og uteområder. I tillegg til dette kommer div. faste serviceavtaler på vedlikehold av utstyr.

Periodisk vedlikehold
Det er budsjettert med kr. 5,43 millioner til periodisk vedlikehold. I tillegg overføres kr. 3,3 millioner fra ubenyttede midler i budsjettet for 2023 til 2024. I dette ligger det blant annet følgende tiltak og prosjekter:

  • Oppussing og nødvendig vedlikehold av kjøkken og sal på Revegården (utføres etter sommerferien)
  • Oppussing, nødvendig vedlikehold og fjerning av asbestplater i verksteddel på vaktmestergarasjen (utføres 1. kvartal 2024)
  • Utbedringer av tun Egga på området mellom forhager/veggliv på bygninger og grøntarealet
  • Utbytting av belysning i alle trappeoppganger (55 stk.). Ny belysning blir led-armaturer med bevegelsesensor.
  • Midler til oppgradering av sikringsskap i fellesarealer
  • Vannsjekk og rørinspeksjon/vask i alle andeler/leiligheter. Dette prosjektet starter opp for tun Trøa i november 2023.