I møte behandlet styret 2 saker innsendt fra andelseiere.

Øvrige saker:

  • Justering av leiepriser for Revegården fra 01.01.2024
  • Leiepris for mc/moped i parkeringskjellere (vil ikke gjelde før ny ordning er etablert en gang i 1. kvartal 2024)
  • Nye retningslinjer for bruk av byggskadeforsikring og egenandel
  • Ny rutine for nøkkelbestilling
  • Ny merking av 5 stk. p-plasser reservert for ladende elbil
  • Øvrige orienteringssaker fra drift.