REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIDTEGGEN BORETTSLAG

TIRSDAG 26.5.2015 KL 18.00 I REVEGÅRDEN


Til stede fra styret:

Heidi Nordnes, Rune Nilsen, Viggo Olden, Aud Bjørkum Hansen og Jan Olav Børseth.

Møtet ble åpnet av Heidi Nordnes, som ønsket de frammøtte velkommen. Sakslisten ble referert, og ingen hadde innvendinger til denne.1. KONSTITUERING
I følge navnefortegnelse var det møtt 73 andelseiere og 12 fullmakter, til sammen 85 stemmer.

a. Til møteleder ble valgt: Rune Nilsen
b. Valg av sekretær og to personer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
Valgt til sekretær: Aud Bjørkum Hansen
Til å undertegne protokollen ble valgt: Mildrid Solemsli og Tore Knudsen
c. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt.
Generalforsamlingen er innkalt slik vedtektene foreskriver.
Ingen hadde innvendinger til innkallingen, og møtet ble erklært lovlig satt.

Til tellekorps ble valgt: Vegard Hansen, Anny Eriksen, Martin Bakkejord og Berith Granmo

2.    ÅRSBERETNING FOR 2014
Styrets årsberetning for 2014 ble referert.
Vedtak: Godkjent.

2 stemmeberettigede ankom møtet.

3.    ÅRSOPPGJØR FOR 2014
a.    Revisors melding ble referert.
b. Hovedpostene i regnskapet ble referert. Styrets forslag til disponering av resultat ble referert.

Vedtak: Regnskapet fastsettes som lagets regnskap for 2014, og årets overskudd, 9 807 665,- overføres annen egenkapital.

c. Godtgjørelse til styret.
Vedtak: Godtgjørelsen til styret for 2014 fastsettes til kr 202.000,-.

4. INNKOMNE SAKER

A. Valg av leverandør av kabel-tv og internett

Styrets innstilling: Uavhengig av hvilken leverandør som velges så vil dekodere, fjernkontroller og hjemmesentraler byttes. Styret anser tilbudene fra de to leverandørene for ganske like, med unntak av pris.

Styret anbefaler skifte til Canal Digital med følgende begrunnelse:

- Total innsparing over 3 år vil være 2,03 millioner kroner
- Bredere og rimeligere utvalg når det gjelder oppgradering av internetthastighet
- Større valgfrihet når det gjelder kanalvalg

Begge leverandører fikk 10 minutters taletid og anledning til å svare på spørsmål fra beboerne.
 
3 stemmeberettigede ankom møtet.

Vedtak: Det ble vedtatt å gå over til Canal Digital med 77 stemmer for og 11 stemmer mot. Det var 2 blanke stemmer.

5. VALG

Styreleder for 2 år:       
på valg Heidi Nordnes, ME 2 C                     (gjenvalg)
Vedtak: Heidi Nordnes valgt ved akklamasjon.

Styremedlem for 2 år:   
på valg Aud Bjørkum Hansen, SR 69 C                 (gjenvalg)   
Vedtak: Aud Bjørkum Hansen valgt ved akklamasjon.

Styremedlem for 2 år: på valg Viggo Olden, ME 2 A        (ikke gjenvalg)
Valgkomiteens innstilling: Przemyslaw Cybulski, ME 14 A            (    ny      )
Vedtak:  Przemyslaw Cybulski ble valgt ved akklamasjon.


Styremedlem for 1 år:   
Jan Ivar Stølan, SR 81 A                    (ikke gjenvalg)
Valgkomiteens innstilling: Jan Olav Børseth, SR 59 B        (    ny      )       
Vedtak:  Jan Olav Børseth ble valgt ved akklamasjon.


Varamedlemmer for 1 år, valgkomiteens innstilling:
1. Tove J. Kvello, SR 55 B            (ny)
2. Majed Malla, SR 63 B                (ny)
3. Anne-Alice Tårnesvik, ME 10 A        (ny)
4. Håvard Karlsen, SR 75 A            (ny)
5. Marit Grimstad, SR 55 A            (gjenvalg)
Vedtak: Varamedlemmene valgt ved akklamasjon.


Tunutvalg for 1 år:


LIA:           
Anne Karin Nilsen,    «    81 B
Geir Sæther,        «    75 A
Geir Sponaas,        «    81 A
Håvard Karlsen,        «    75 A

TREKANTEN:
Gro Elin Tronseth,    «    71 B
Kristian Øvergård,    «    73 C
Helge Aune        «    73 A
Berith Granmo,        «    73 B   
       
PRÆRIEN:
Tore Knudsen,        «    61 C
Shahdoust Yazdani,    «    63 A
Emine Duyar,        «    59 B

HØYVÅG:
John Christian Stensgaard    57 A
Mevlut Tahtaci,        «    55 A
Elsa Holmedal,        «    57 A
           
TRØA:
Eymi Tello,         «    2A   
Mildrid Solemsli,    «    6 B
Gjertrud Vik,        «    2 B
       
EGGA:
Grethe Haugen,        «    14 A
Monika Resellhagen,    «    14 C
Kine Svarva,        «    14 C

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.


Valgkomite for 1 år, valgkomiteens innstilling :   
   
Ann-Mari Lesund,        SR    69 C    (gjenvalg)
Tone Schjei Bjørnes,    ME    10 A     (ny)
Jan Tore Jæger,        SR     71 B    (ny)

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.Møtet slutt kl 19.45
Heidi Nordnes            Tore Knudsen            Mildrid Solemsli
Sign.                                   Sign.                            Sign.