Daglig legges det sekker/poser med søppel ved siden av søppelcontainerne. Videre så settes det ut rask i tunene uten først å avtale dette med borettslagets kontor.

Ved flere anledninger har noen satt ut malingsspann i tunet, med det resultatet at unger har åpnet spannene og sølt maling på teglvegger, asfalt og innredningen i tunet. Det jobbes systematisk for å finne eieren av rotet. Styret har konferert med TOBBs jurist og gjort vedtak om at beboere fra nå av må betale for oppryddingen.

 Det vil fra nå av koste minimum kr 1.000,- å sette fra seg søppel ved siden av containerne eller i tunet uten først å ha gjort avtale med borettslagets kontor.

Dersom opprydding tar mer enn 2 timer, vil denne tidsbruken komme som tillegg. Vi gjør oppmerksom på at tilleggskostnader for helge- og overtidstillegg også vil bli fakturert.

 Med hilsen

 for Styret i MIDTEGGEN BORETTSLAG

  Lise Børstad

 Daglig leder