MIDTEGGEN BORETTSLAG

Saupstadringen 57 C

7078 SAUPSTAD

 

UTLEIE AV GRENDEHUSET

Den som leier lokaler i grendehuset gjøres oppmerksom på følgende:

ANSVAR: Huset må ikke fremleies eller lånes videre til andre. Den som i avtalen er nevnt som leier/ansvarlig skal været tilstede ved arrangementet og er ansvarlig for at ordensreglene overholdes.

TA HENSYN TIL NABOENE! Unngå åpne vinduer og høyt volum på stereoanlegg. Husk vi har naboer!

Gjør deg kjent i huset. Brannslange er montert i skap ved siden av handikaptoalettet.

Røyking er forbudt i grendehuset.

ERSTATNING: Dersom inventar og utstyr for øvrig blir ødelagt, er leieren ERSTATNINGSPLIKTIG. Borettslaget forbeholder seg retten til å bruke depositumet til å dekke utgifter i forbindelse med reparasjon av skader og til erstatning for knuste kopper kar og lignende. Arbeid som påføres borettslaget faktureres for kr 250,- pr time.

 

NB: Dekketøy som gjelder utleie står i eget skap i storsalen. Dette må ikke plasseres i skapene på kjøkkenet, hvor kun hverdags-dekketøy skal stå.

 

SØPPEL: Søppel legges i avfallsstativet på kjøkkenet.

Søppelsekker settes i søppelboden ved kjøkkeninngangen.

 

RENGJØRING: Lokalene skal være ryddet etter utleie. Alle bord og benker skal vaskes.

 

VENTILASJONSANLEGGET må slås på av leietaker. Se oppslag på kjøkkenet.

 

PEISEN: Leietaker må selv sørge for å skaffe ved. Om vinteren kan vedsekker kjøpes rimelig på de fleste bensinstasjoner. Husk å sette på det mekaniske avtrekket, ellers kan det ryke inn og brannalarmen koples inn.

Bryteren er montert på veggen til høyre for peisen.

 

FRYSER: Fryseren som står på kjøkkenet kan lånes av utleier. Husk å tømme fryseren før du går.

 

Om ikke annet er avtalt, har leier adgang til grendehuset fra kl 14.00 utleiedagen til kl 12.00 dagen etter.

 

NÅR DU FORLATER HUSET:

Påse at alle lys er slukket, kaffetraktere avslått, at alle vinduer er lukket og at alle dører er låst når du forlater huset. Om peisen har vært i bruk, så husk å lukke dørene.

 

Vi gjør oppmerksom på at ansatte og styrets leder alltid har adgang til grendehuset. Ettermiddager/helgedager skal spørsmål som gjelder grendehuset rettes til telefon 72 83 90 20. Dette gjelder kun i nødsfall, da nummeret går til borettslagets vakttelefon.

 

GOD FORNØYELSE!