Vannkran1. Sluken på badet må jevnlig renses for hår og såperester (bruk hansker).

2. Sluken på vaskerommet (3-roms og 4-roms) har lett for å tørke ut og må påfylles litt vann en gang imellom. Dette for å unngå sjenerende lukt fra avløpssystemet.

3. Sausrester, fett og lignende skal ikke tømmes i utslagsvasken, da dette kan føre til at avløpet tettes igjen.

4. Hvis avløpssystemet er tett, kan stakebånd lånes gratis hos Midteggen Borettslag. Om det er bruk for rørlegger til oppstaking pga at uvedkommende ting er kastet i toalettet eller på annen måte har havnet i avløpssystemet, må andelseier betale omkostningene ved dette.