Asfaltering og setting av ny kantstein på parkeringsplass/området mellom Prærien, Lia og trekanten er godt i gang og vil bli ferdig asfaltert  over sommerferien. 

 

Styret har vedtatt at det skal lages en grillplass på baksiden av Egga-tunet, bak 14-blokka. 

Vi håper at denne skal bidra til at folk samles også utenfor tunene. 

 

Vi har også bestemt at det skal asfalteres og settes nye kantsteiner i og rundt  rundkjøringen utenfor Høyvåg. Dette vil bli utført ila august. 

 

Mvh styret.