Til beboerne -  Saupstad, 29.4.2008

 

RO OG ORDEN I TUN OG OPPGANGER

 

Nå er det snart sommer igjen, og med det følger at både barn og voksne tilbringer mer tid utendørs. I den forbindelse finner vi grunn til å minne om borettslagets husordensregler:

 

  • Unngå unødig støy i leilighet, trapper og ganger i huset eller utenfor naboenes vinduer og balkonger.

  • Vis hensyn ved bruk av utearealene, det skal være ro etter kl 21.00. Virksomhet som kan være til sjenanse for naboene, kan bare drives dersom borettslagets styre og naboene har samtykket.

  • Husordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i borettslaget. Hver enkelt eier er ansvarlig for at egne husstandsmedlemmer, besøkende og eventuelle leietakere gjøres kjent med reglene og overholder disse.

 

Disse reglene er laget som retningslinjer for å holde ro og orden i borettslaget, og for at alle innen fellesskapet skal ta hensyn til hverandre og trives der. Reglene skal således ikke legge unødige plikter på beboerne. Noen plikter er likevel nødvendige for å sikre et bomiljø som de fleste vil være tilfreds med. Alle beboerne må derfor sette seg inn i - og følge husordensreglene.

 

 

Med hilsen

for Styret i MIDTEGGEN BORETTSLAG


Lise Børstad

Daglig leder