Til borettshaverne i MIDTEGGEN BORETTSLAG

FELLESKOSTNADENE FRA 01.01.2009

Styret i Midteggen Borettslag har i styremøte den 11. oktober d.å. å øke felleskostnadene med 6 % fra 1.1.2009. Tillegget for kabel-TV økes fra kr 156,- til kr 163. Garasjeleien på kr 200,- holdes uendret. Grunnlaget for Styrets beslutning er budsjettet for 2009, som er laget ut fra borettslagets kjente og forventede inntekter og utgifter. Budsjettet for 2009 er trykt på baksiden.

Felleskostnadene vil da bli:

   Nåværende:  Fra 1.1.2009:
 2-roms  kr 2.205,-  kr 2.337,-
 3-roms  kr 3.169,-  kr 3.360,-
 4-roms  kr 3.717,-  kr 3.940,-

For de andelseiere som ikke benytter avtalegiro, vil nye fakturaer bli tilsendt så snart de foreligger.

Saupstad, 20.11.2008
for Styret i MIDTEGGEN BORETTSLAG

Lise Børstad
Daglig leder