Til eierne i Midteggen borettslag

Vår ref KSP\-B.44.0 J.nr:2011036718

Trondheim 22.11.2011

 

Styret i Midteggen borettlsag har vedtatt  at felleskostnadene øker med 5,5% fra 01.01.12. Garasjedelen øker med 2,5%.

Endringene er som følger:

2-roms fra 2611,- til 2755,-
3-roms fra 3753,- til 3959,-
4-roms fra 4402,- til 4644,-

Grunnlaget for styrets beslutning er budsjettet for 2012, som er laget ut ifra borettslagets kjente og forventede inntekter og utgifter. Budsjettet for 2012 følger vedlagt.

For de eierne som ikke benytter seg av avtalegiro, vil nye fakturaer bli  tilsendt så snart de foreligger. De som benytter avtalegiro bør kontrollere at beløpsgrensen på avtalegiro ikke overskrides.

 

Midteggen borettslag
Styret